HashimKamali

Wasatiyyah dalam Al-quran dan Sunnah

Wasatiyyah (atau keserdahanaan dan keseimbangan) merupakan sebahagian daripada ajaran Islam yang menyentuh pelbagai bidang dalam peradaban atau tamadun Islam. Keserdahanaan di sini ditakrifkan sebagai fadhilat amal yang melibatkan, bukan sahaja perlaku diri tetapi juga keperibadian dan sahsiah masyarakat dan negara. Keserdahanaan juga merupakan sebahagian daripada pandangan umat islam yang turut dihargai dalam agama-agama dan tamadun-tamadun yang lain. Keserdahanaan penting dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan dalam masyarakat serta hubungan sesama insan. Meskipun jelas bernilai, wasatiyyah sering diabaikan bukan sahaja dalam perilaku diri, tetapi juga dalam hubungan masyarakat, sikap terhadap alam sekitar, ibadat agama serta hal ehwal antarabangsa.

 

Translated by Syed Hamid Albar from Moderation and Balance in Islam: The Quranic Principle of Wasatiyyah (Author: Mohammad Hashim Kamali

ISBN: 978-967-415-201-7

ISBN: 978-967-415-201-6

Copyright by HashimKamali 2012-2021. All rights reserved.